Producten

Projecten verschillen in complexiteit. Niet alleen op technisch gebied, maar ook in omvang en de integratie met andere disciplines.

Wergo Afbouw BV biedt oplossingen en producten voor eenvoudige en gecompliceerde projecten.

Als onafhankelijke partij kunnen wij een productneutrale en leveranciers onafhankelijke opstelling garanderen.

Hierbij houden wij bovendien rekening met bouwkundige voorschriften, eisen m.b.t. akoestiek en brandwerendheid en de integratie van voorzieningen zoals licht-, lucht- en veiligheidssystemen.